Regulacje i zasady Kina „Grażyna”
        związane z Covid-19


  - Preferujemy i zachęcamy do zakupu biletów online

  - Przy wejściu do kina istnieje konieczność obowiązkowej dezynfekcji rąk we wskazanym urządzeniu

  - Prosimy o zachowanie dystansu w kolejce do kasy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym

  - Kupując bilet w kasie zachęcamy do płatności bezgotówkowych

  - Wejście na salę kinową możliwe jest jedynie w maseczce ochronnej zakrywającej usta i nos (nie dotyczy dzieci do lat 4)

  - W kasie kina jest możliwość zakupu indywidualnych, jednorazowych i maseczek ochronnych

  - Na sali kinowej może przebywać ograniczona liczba osób, na wyznaczonych fotelach mniejsza niż 50% występujących
    miejsc

  - Prosimy o opuszczanie kina przez widzów z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu

  - Fotele po każdym użytkowaniu są dezynfekowane.

  - W całym obiekcie przestrzegamy procedur dezynfekcji, obiekt jest wentylowany i wietrzony


  CENNIK 
   (obowiązuje od 1.01.2020r.)


  Piątek, sobota, niedziela i dni świąteczne.
  17 zł bilet normalny
  15 zł bilet ulgowy


  Pozostałe dni tygodnia
  15 zł bilet normalny
  13 zł bilet ulgowy


  Bilet grupowy, kino seniora  
  12 zł 

  Bilet otwarty (na dowolny seans) 
  19 zł    


  Cena biletów zakupionych online jest 
  podwyższana o prowizję w wysokości 50 gr.  Regulamin Kina „Grażyna”


  1. Kino „Grażyna” prowadzi swoją działalność w budynku Strzelińskiego Ośrodka Kultury w Strzelinie przy ul. Mickiewicza 2
  2. Bilety na seanse można kupić w kasie kina,  a także online na stronie www.kinostrzelin.pl .  Kasa kina jest czynna w każdy dzień projekcji kinowych . Kasa rozpoczyna pracę godzinę przed pierwszym seansem i kończy po rozpoczęciu ostatniego seansu.
  3. Zakupienie biletu na seans jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.  Fotel na sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.
  4. Informacje o seansach filmowych i sposobie zakupu biletów  można uzyskać na stronie www.kinostrzelin.pl , mail : biuro@kinostrzelin.pl , telefonicznie tel. 575 519 155 ( w godzinach otwarcia kasy biletowej) lub osobiście w kasie kina.
  5. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu. Nie ma możliwości zwrotu biletów zakupionych online. Zwrot możliwy jest najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem seansu okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym. Nie ma możliwości zwrotu biletów zakupionych online.
  6. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 26 roku życia, emerytom i rencistom oraz osobom niepełnosprawnym za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do sali kina. Kino "Grażyna" honoruje kartę "Strzelińska Rodzina Trzy Plus". Właścicielom karty przysługuje bilet ulgowy.
  7. Legitymacje uprawniające do zniżek /plus dokument ze zdjęciem, jeśli legitymacja nie zawiera zdjęcia/ sprawdzane są wraz z biletami przy wejściu na salę.
  8. Bilety zbiorowe przysługują grupom liczącym powyżej 15 osób.
  9. Bilet otwarty można nabyc jedynie w kasie kina. Jest on ważny dwa miesiące od momentu zakupu.
  10. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Kino Grażyna kategorycznie zabrania się:
   • Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
   • Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów.
   • Spożywania alkoholu, palenia papierosów, e-papierosów i innych używek.
   • Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczeniu w imprezie.
  11. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren kina.
  12. Zabrania się wnoszenia na salę kinową artykułów spożywczych zakupionych poza siedzibą kina „Grażyna”
  13. Za rzeczy pozostawione na sali kina nie ponosimy odpowiedzialności.
  14. Cennik biletów i repertuar kina dostępny jest na stronie www.kinostrzelin.pl
  15. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru bez podania przyczyny.


   Regulamin sprzedaży biletów online

   §1.
   Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Kino Grażyna ul. Mickiewicza 2, 57-100 Strzelin, zwane dalej Kinem.
   1. Umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Użytkownikiem, a kinem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
   a) złożenia przez Użytkownika zamówienia online,
   b) uiszczenia przez Użytkownika zapłaty przelewem bankowym online (e-przelewem)
   c) otrzymania przez Użytkownika od kina potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez użytkownika adres e-mailowy.
   3. Dokonując zakupu biletów w systemie online, Użytkownik akceptuje warunki, określone w niniejszym Regulaminie.
   4. Sprzedaż biletów w systemie online kończy się wraz z wyczerpaniem ilości biletów na dane wydarzenie lub  3 godziny przed każdym seansem .
   5. Cena biletu zakupionego online jest podwyższana o prowizję w wysokości 50 gr.
   6. Przy zakupie biletów online płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (e-przelewu).
   7. Płatność za zamawiane bilety następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl. Kino nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionego serwisu.
   8. Faktura może być wystawiona wyłącznie na osobę lub firmę, która zakupiła bilety przez internet i podała dane do faktury.
   9. W przypadku płatności przelewem elektronicznym, jeżeli kwota nie zostanie opłacona w ciągu 60 minut od momentu złożenia zamówienia – zostanie ono anulowane. Zostaną Państwo poinformowani o tym automatycznie na wskazany adres e-mail. UWAGA – wiadomość zwrotna może trafić do SPAM-u.
   10. Nabywca zobowiązany jest do skontrolowania zakupionych biletów natychmiast po ich otrzymaniu: data, godzina, ilość oraz cenę biletu.
   11. Bilety pozostają własnością Kina do czasu odnotowania przez Kino potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika.
   12. Realizacja biletu online:– bilet zakupiony online należy wydrukować i okazać osobie wpuszczającej na wybrane wydarzenie– każdy bilet posiada osobisty identyfikator transakcji (numer biletu) i kod paskowy który będzie sprawdzany przy wejściu na wydarzenie.– osobisty identyfikator transakcji (nr biletu) należy zachować w tajemnicy. Kino nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.
   §2
   Ochrona danych
   1.Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Kino danych osobowych, podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
   2. Wszystkie dane, podane przez Użytkownika, są automatycznie szyfrowane przed transmisją do Kina bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.
   3. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez Kino w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń, wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
   4. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.
   §3
   Zwrot biletów.
   1.Nie ma możliwości zwrotu biletów zakupionych online.
   2. W przypadku nieodbycia się wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Kina , Kino będzie przyjmować zwroty biletów przy jednoczesnym zwrocie ich należności.
   3. Warunkiem dokonania zwrotu ceny za zwrócony bilet jest przedstawienie oryginalnego biletu wraz z wydrukowanym potwierdzeniem przelewu.
   4. Pieniądze zostaną zwrócone w tej samej formie, w której zostały zakupione bilety.
   §4
   Postanowienia końcowe
   1.Kino nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety. Kino nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
   2. Wszystkie bilety nabyte u Organizatora nie mogą być w żaden sposób nadużywane ( kopiowane, przerabiane czy przesyłane). Działania takie są nielegalne i będą zgłaszane na policję.
   3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie Kina oraz na stronie internetowej www.kinostrzelin.plbiuro@kinostrzelin.pl

tel. + 48 575 519 155

Strzelin ul. Mickiewicza 2