Trzy godziny przed każdym sensem sprzedaż biletów online jest wyłączana automatycznie.