Kino Grażyna

                                              nhef2018_baner_poziom_728x90png


NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ

rok szkolny 2019/2020formularz zgłoszeniowy on-line


Katalog NHEF 2019/2020: on-lineNowe Horyzonty Edukacji Filmowej to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program NHEF pozostaje w zgodzie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2012 roku projekt został uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii "edukacja młodego widza".


Cena biletu dla jednego ucznia na jeden pokaz - 10 zł wszystkie poziomy edukacyjne.

PROGRAM FILMOWY 2019/2020


SZKOŁA PODSTAWOWA 1-3

cykl filmowe podróże

Prezentowany cykl to pełne ekscytujących przygód filmowe wyprawy do rożnych zakątków świata. Zestaw składa się z ekranizacji znanych przygodowych książek dla dzieci oraz popularnych baśni. Każdy film to odrębna opowieść, która uświadamia, że to, co odmienne, może być fascynujące i warte poznania. Sposobów na podróżowanie jest wiele. Jednym z nich jest film. Kino przemawia do odbiorców za pomocą wielu środków: obrazu, światła, barwy i dźwięku. Staje się doskonałym narzędziem do uczenia się przez przeżywanie emocji.

Dzięki cyklowi "Filmowe podróże" uczeń:
 • wypowiada się, korzystając ze zdobytych informacji
 • przygotowuje się do udziału w życiu społecznym: do zgodnego współdziałania z rówieśnikami, do uczestniczenia w życiu rodzinnym, do utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami
 • poznaje oraz szanuje zwyczaje i tradycje mieszkańców różnych krajów
 • rozumie potrzebę szanowania zwierząt i przyrody
 • wykonuje prace plastyczne i techniczne stosując się do instrukcji i dobierając właściwe formy i materiały
„Filmowi bohaterowie” to cykl przedstawiający plejadę wyjątkowych postaci z książek i filmów dla dzieci – inspirujących wzorców kształtujących pożądane postawy, takie jak poczucie własnej wartości, wewnętrzne zmotywowanie, otwartość na drugiego człowieka, zainteresowanie otaczającym nas światem.

Dzięki cyklowi „Filmowi bohaterowie” uczeń:

 • nabywa umiejętność rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji oraz uczuć swoich i innych osób,
 • nabywa świadomość potrzeby tworzenia relacji społecznych,
 • poznaje wzorce postępowania sprzyjające właściwemu rozwojowi (rodzina, przyjaciele),
 • wzmacnia poczucie wzajemnego zaufania i akceptacji ,
 • uczy się panowania nad emocjami oraz wyrażania ich w sposób umożliwiający pracę w grupie,
 • poznaje pozytywne strony różnorodności,
 • buduje poczucie szacunku wobec siebie i innych osób,
 • doskonali umiejętność wyrażania różnych stanów emocjonalnych za pomocą wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz rozmaitych artystycznych form wyrazu,
 • uczestniczy w kulturze,
 • rozwija potrzeby refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego myślenia.

Filmy cyklu:
Halvdan- prawie wiking ; Jakub, Mimi i gadające psy; Szybcy i śnieżni; Jak ukraść psa?; Kapitan Morten i królowa pająków ; Operacja człowiek w czerni ; Solan i Ludwik - misja na księżyc .SZKOŁA PODSTAWOWA 4-6


cykl kino współczesne (SP 4-6)

Obcowanie z najnowszymi dziełami kinematograficznymi to nieodłączny element kształcenia młodego odbiorcy kultury, bo inspiruje uczniów do tworzenia konstruktywnej krytyki rzeczywistości, w której dorastają, oraz daje im możliwość zidentyfikowania własnych problemów jako części procesów społecznych i kulturowych.

Przywykliśmy do osadzania tekstów kultury w epoce, w której powstawały. Cykl "Kino współczesne" pozwala wspólnie stworzyć z naszymi dziećmi mapę współczesności, a na nią nanieść palące problemy XXI w. Żyjemy w czasach sztuki heterogenicznej, rozproszonej, w epoce wielu twórców, w której nie sposób na własną rękę wyśledzić właśnie tych filmów dla dzieci i młodzieży, które są najbardziej warte obejrzenia i poddania wspólnej refleksji. Prezentujemy nagradzane i docenione produkcje, będące sublimacją marzeń i lęków towarzyszących dziś dorastaniu. Czy chcę i potrafię skonfrontować moje prawdziwe ja z tym, co inne i obce? Czy empatia jest indywidualną zaletą, czy wartością społeczną? Jak konstruować relacje w społeczeństwie wielokulturowym?

Dzięki cyklowi "Kino współczesne" uczeń:
 • wyrabia i rozwija zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury
 • kształtuje umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym
 • rozwija zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka, i kierowania się tymi wartościami
 • odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia
 • świadomie i uważnie dokonuje recepcji filmów
 • rozumie swoistości tekstów kultury przynależnych do filmu
Filmy cyklu:
Wojna na deski; Rabarbar; Cały świat Romy; Życie według Nino; Supa Modo; Mirai, Balnka.SZKOŁA PODSTAWOWA  7-8


cykl dojrzewanie w kinie ( SP 7-8 )

Obiektyw kamery skierowany na młodego bohatera. Kogo zobaczymy? Kogoś, kto pozwoli uczniom znaleźć wspólną tożsamość, doświadczać świata, akceptować ciekawość i niezależność? Co będzie niósł ze sobą wizualny przekaz? Czy pomoże w konstruowaniu uniwersalnego sytemu wartości, w rozumieniu samego siebie i innych ludzi?

Cykl „Dojrzewanie w kinie” stawia na bohatera poszukującego, który przekracza granicę dziecko–dorosły. To trudne, ale zarazem fascynujące wyzwanie. Prezentowane obrazy stanowią źródło analogii do rzeczywistego świata nastolatków i pomagają zdefiniować oraz rozwiązać nurtujące ich problemy. Ekranowi rówieśnicy uczą się walczyć z własnymi lękami, chcą być odpowiedzialni, samodzielni, walczą o swoją autonomię. Udowadniają, że choć nie ma łatwej recepty na bolączki wieku dorastania, potrafią odnaleźć się w świecie dziecięcych fantazji i w rzeczywistości dorosłych.Dzięki cyklowi „dojrzewa nie w kinie” uczeń :

 • rozwija zdolność dostrzegania prawdy, dobra i piękna, żywi szacunek dla innego człowieka,
 • rozumie przemiany okresu dojrzewania,
 • dostrzega uniwersalne wartości i wiąże je z postawami społecznymi,
 • staje się świadomym odbiorcą kultury filmowej,
 • wyrabia i rozwija zdolność rozumienia dzieła filmowego,
 • rozwija umiejętność krytycznego myślenia, oceny postaw i zachowań bohaterów filmowych, charakteryzując ich emocje i uczucia,
 • konfrontuje własne doświadczenia z sytuacją bohaterów,
 • interpretując film, wykorzystuje konteksty społeczne oraz znajduje nawiązania do wątków kulturowych i literackich,
 • ćwiczy umiejętność komunikowania i uzasadnia wypowiedzi w oparciu o treść tekstu kultury,
 • potrafi przyjąć cudze poglądy i polemizować z nimi,
 • podejmuje próby rozwiązania przedstawi onego problemu,
 • rozwija potrzebę uczestniczenia w kulturze.
Filmy cyklu:
Offline; Żałuję ; Królowie lata; Była sobie dziewczynka; Old Boys; Wallay;  Życie animowane.


KOORDYNACJA

Józef Pawlicki
tel. 575 519 155
biuro@kinostrzelin.pl1jpg